Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego


Nazwa:

Urząd Stanu Cywilnego

Adres:

ul. Bytomska 84 (USC)

41-940 Piekary Śląskie

 

Kontakt

Tel. 32 / 3939367, 32/ 7761447, 32 / 3939366

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Anita RabsztynDo zadań USC należy w szczególności:

1.       Przyjmowanie oświadczeń o:

1)        wstąpieniu w związek małżeński (ceremonie ślubu cywilnego),    

2)        wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,

3)        powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

4)        uznaniu dziecka,

5)        zmianie imienia (imion) dziecka, wpisanego do aktu w chwili jego urodzenia,

6)        nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

2.       Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

3.       Wydawanie zezwoleń dotyczących skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

4.       Wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

5.       Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

6.       Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.

7.       Rejestracja urodzeń noworodków.

8.       Rejestracja zgonów.

9.       Wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego.

10.   Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji w sprawach:

1)        wpisywania do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,

2)        sprostowania błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,

3)        uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,

4)        odtworzenia treści aktu stanu cywilnego.

11.   Rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:

1)        przysposobienia dziecka,

2)        uznania bądź ustalenia ojcostwa,

3)        zaprzeczenia ojcostwa,

4)        rozwiązania małżeństwa przez rozwód,

5)        separacji małżeństwa.

12.   Sporządzanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medali.

13.   Powiadamianie sądów o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu.

14.   Współpraca z ambasadami i konsulatami RP w sprawach obywateli polskich zamieszkałych za granicą, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

15.   Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego sporządzonych przez USC w Piekarach Śląskich.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".