Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

Nr karty : BED.1611.6.2017

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.
 2. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).
 3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 4. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę     w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

a)     druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” wypełniony i podpisany przez stronę (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka);

b)    do wglądu - dowód osobisty lub paszport;

w sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane;

c)     pełnomocnictwo do wglądu - jeżeli zostało udzielone.  

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty o wymeldowanie należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 08 (parter). Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP oraz e-formularzy :

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.
 2.  Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:

- wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument);

- podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP);

- wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

 

OPŁATY :

1/ Za dokonanie wymeldowania opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

2/ W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu, opłata skarbowa wynosi   17 zł.  
Opłatę należy wpłacić
w budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pokój nr 01 (parter);

godziny urzędowania kasy:

 

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13.30

 

opłatę można również wnieść na konto bankowe:

PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie

08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Czynność wymeldowania wykonywana jest niezwłocznie, po złożeniu zgłoszenia wymeldowania.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Bytomska 84 pokój nr 08 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 470 , (32) 39 39 324 i (32) 39 39 317;  faks: (32) 77 61 490. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Nie przysługuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- CC SEKAP lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 1. przesłać pocztą tradycyjną,
 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miasta Piekary Śląskie              ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 – Punkt Informowania Mieszkańców – parter,

numer telefonu: 32 77 61 430 i 32 39 39 364, godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.        w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:   

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:

1) administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84,
41-940 Piekary Śląskie;

2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;

3) podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa;

4) mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

FORMULARZE :

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Załączniki

Zgloszenie wymeldowania miejsca pobytu stalego (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.6.2017 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.6.2017 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-06-06 14:56:22
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2017-06-06 15:00:18
Ostatnia zmiana:2017-06-06 15:00:23
Ilość wyświetleń:637
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij