Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

Nr karty : BED.1611.1.2017

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE.

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.
 2. Osoba ubiegająca się o zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
  Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna).
 3. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem    z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 4. Pobytem czasowym jest przebywanie przez określony czas w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego lub przebywanie w tej samej miejscowości, co miejsce pobytu stałego, lecz pod innym adresem niż adres miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 5. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 6. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 7. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

a)     druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” wypełniony i podpisany przez stronę (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka);

b)      potwierdzenie na druku faktu pobytu (zamieszkiwania) dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;

c)     do wglądu:

    -  dowód osobisty osoby meldującej się lub paszport,   

   -  tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, decyzja o przydziale lokalu  

      mieszkalnego, wypis z księgi wieczystej),

               - pełnomocnictwo – jeżeli zostało udzielone.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Dokumenty o zameldowanie należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 08 (parter). Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 

OPŁATY :

1/ Za dokonanie zameldowania opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

2/ W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, opłata skarbowa wynosi 17 zł.  

Opłatę należy wpłacić w budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pokój nr 01 (parter);

Godziny urzędowania kasy:

 

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13.30

 

opłatę można również wnieść na konto bankowe:

PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie

08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1/ Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, wydaje się osobie z urzędu  – ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

2/ Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (wydaje się na wniosek osoby) – ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

3/ Urząd wydaje zaświadczenie od ręki.

 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Bytomska 84 pokój nr 08 - parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Bytomska 84 pokój nr 08 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 470 , (32) 39 39 324 i (32) 39 39 317;  faks: (32) 77 61 490. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY : nie przysługuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- CC SEKAP lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 1. przesłać pocztą tradycyjną,
 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miasta Piekary Śląskie              ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 – Punkt Informowania Mieszkańców – parter,

numer telefonu: 32 77 61 430 i 32 39 39 364, godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:   

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:

1) administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84,
41-940 Piekary Śląskie;

2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;

3) podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa;

4) mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Do zameldowania w nowo wybudowanym budynku oprócz wypisu z Księgi Wieczystej należy przedstawić dokument o nadaniu budynkowi numeru porządkowego oraz dokument potwierdzający zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

 

FORMULARZE :

- zgłoszenie pobytu stałego

- zgłoszenie pobytu czasowego

Załączniki

Zgloszenie pobytu czasowego (286.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgloszenie pobytu stalego (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.1.2017 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.1.2017 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-06-07 08:46:57
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2017-06-07 08:49:53
Ostatnia zmiana:2017-06-07 08:50:06
Ilość wyświetleń:834
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij