Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

                                                     URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Miejski Rzecznik Konsumentów

Nr karty : RK.1611.1.2012

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :  Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

OGÓLNY OPIS :

1.     Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:

-       zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

-       występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów:

-       udziela    bezpłatnych    porad     konsumenckich   i   informacji   prawnej    w   zakresie   ochrony    

interesów   konsumentów,

-       występuje   do   przedsiębiorców   w    sprawach   ochrony    praw   i    interesów    konsumentów,

-       wytacza    powództwa    na    rzecz   konsumentów    oraz    wstępuje   za   zgodą   konsumentów

do  toczącego  się  postępowania  w  sprawach  ochrony  interesów  konsumentów,

-       współdziała   z  właściwymi   miejscowo   delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  organami   Inspekcji  Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

-       wykonuje    inne    zadania    określone   w    ustawie   o   ochronie   konkurencji   i   konsumentów

lub w przepisach odrębnych.

2.     Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

UWAGA:

Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń, rodzinnego, administracyjnego - w tym sporów z instytucjami publicznymi oraz sporów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzecznik Konsumentów udziela również telefonicznych informacji prawnych związanych z zakresem jego pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

W celu zgłoszenia skargi konsumenckiej mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłosić się osobiście lub złożyć wniosek pisemnie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:

-       paragonem, fakturą VAT potwierdzająca zakup,

-       umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,

-       zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),

-       pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.

Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w dokumentacji sprawy prowadzonej przez rzecznika.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

1.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

2.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.     Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy tj.:

Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałek  od 7:30 do 17:00,

wtorek, środę, czwartek od 7:30 do 15:30,

piątek  od 7:30 do 14:00.

 

Dokumenty można składać osobiście

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul.  Bytomska  92

41-940 Piekary Śląskie

pokój nr  111 ( budynek Urzędu Miasta Piekary  Śląskie),

 

lub w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (parter budynku Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz Bytomska 92).

UWAGA:  Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z Miejskim Rzecznikiem  Konsumentów

 

Dokumentację można przesłać także na adres e-mail: mrk@piekary.pl

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 

OPŁATY :

Wniosek jest wolny od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

Termin   indywidualny,  zależny  od rodzaju sprawy.

Sposób załatwienia sprawy ustala Rzecznik. Konsument nie ma podstaw prawnych żądania określonego sposobu działania Rzecznika. Miejski Rzecznik Konsumentów nie ma wpływu na długość okresu dokonywania określonych czynności w związku ze sprawą przez konsumenta, przedsiębiorcę oraz przez inne organy i instytucje w związku ze sprawą.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów (Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92,  pokój nr 111 - piętro I).  Informacje można uzyskać również telefonicznie: /32/ 393 93 70, /32/ 393 93 53  lub mailowo. Adres e-mail: mrk@piekary.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY :  Brak

 

SKARGI I WNIOSKI :

  

1/ Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

·       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl , poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

·       pisemnie pocztą tradycyjną,

·       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

·       ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

·       skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00.

 2/ Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  

PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. , nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

 

FORMULARZE :

 

Wniosek - ZGŁOSZENIE SPRAWY KONSUMENCKIEJ

 

 

 

Załączniki

Formularz wniosku zgłoszenie sprawy konsumenckiej (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz wniosku zgłoszenie sprawy konsumenckiej_1 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".