Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów


URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Nazwa komórki organizacyjnej: Miejski Rzecznik Konsumentów
Nr karty: MRK.1611.1.2016

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

OGÓLNY OPIS :
1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:
* zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
* występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Miejski Rzecznik Konsumentów:
* udziela bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
* występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
* wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów,
* współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
* wykonuje inne zadania określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

2.Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich udziela porad wyłącznie mieszkańcom miasta Piekary Śląskie.
Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

UWAGA:
    Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw z zakresu sporów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi prowadzenia działalności  gospodarczej, sporów z organami administracji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, ochrony praw pacjentów NFZ, ochrony praw ubezpieczeniowych tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych, ochrony członków wspólnot mieszkaniowych, prawa pracy, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego oraz  prawa spadkowego.
   
WYMAGANE DOKUMENTY :
    W celu zgłoszenia wniosku o udzielenie porady  prawnej lub o wszczęcie procedury polubownej mediacji z przedsiębiorcą  mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłosić się osobiście lub złożyć wniosek pisemnie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:
* paragonem, fakturą VAT potwierdzająca zakup,
* zamówieniem, umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
* regulaminem,
* zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
* pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.
Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w dokumentacji sprawy prowadzonej przez rzecznika.

WAŻNE! Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpatrzenia!
   
SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy tj.:
Godziny pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek od 7:30 do 17:00,
wtorek, środę, czwartek od 7:30 do 15:30,
piątek  od 7:30 do 14:00.
Dokumenty można składać osobiście
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul.  Bytomska  92
41-940 Piekary Śląskie
pokój nr  111 ( budynek Urzędu Miasta Piekary  Śląskie), lub w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (parter budynku Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz Bytomska 92).
UWAGA: Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
Wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów przesyłane na adres e-mail mrk@piekary.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod  warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania Konsumenta z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

OPŁATY :
Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań należy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.
W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.
W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.
Sposób załatwienia sprawy ustala Rzecznik. Konsument nie ma podstaw prawnych żądania określonego sposobu działania Rzecznika.
Miejski Rzecznik Konsumentów nie ma wpływu na długość okresu dokonywania określonych czynności w związku ze sprawą przez konsumenta, przedsiębiorcę oraz przez inne organy i instytucje w związku ze sprawą.
   
INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów (Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92, pokój nr 111   - piętro I). Informacje można uzyskać również telefonicznie: /32/ 393 93 70, /32/ 393 93 53 lub mailowo. Adres e-mail: mrk@piekary.pl

TRYB ODWOŁAWCZY :  Brak

SKARGI I WNIOSKI :
1/ Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl , poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b. pisemnie pocztą tradycyjną,
c. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,
e. skargi i wnioski  przyjmuje  Prezydent  Miasta  Piekary  Śląskie w każdy poniedziałek w godz.od 13.00 - 17.00.
2/ Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015,  poz. 184 z późn. zm.) oraz  ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.).


    
   


 

Załączniki

WNIOSEK- PORADA PRAWNA (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK-WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Prus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Prus
Data wprowadzenia:2016-07-01 12:54:06
Opublikował:Dorota Prus
Data publikacji:2016-07-04 14:46:00
Ostatnia zmiana:2016-07-04 14:46:20
Ilość wyświetleń:1602

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij